Βελόνες-Needle Cartridges

Βελόνες-Needle Cartridges


Όλες οι βελόνες  Ecuri αποτελούνται από φυσίγγια υγιεινής με ενσωματωμένες βελόνες. Αυτά τα μοναδικά φυσίγγια είναι εξοπλισμένα με μια μεμβράνη για την αποφυγή της ροής χρωστικών, αίματος και άλλων σωματικών υγρών στη χειρολαβή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποτρέψουμε πιθανή μόλυνση.

Οι βελόνες λειτουργούν με σύστημα κλικ κατά την μετάβαση στο μηχάνημα. με μία κίνηση έχετε τοποθετήσει το φυσίγγιο της βελόνας στη χειρολαβή. Με αυτό τον τρόπο η υγιεινή στην εργασία μας κατά την θεραπεία είναι πολύ απλή. Όλα τα φυσίγγια Ecuri είναι αποστειρωμένα και συσκευάζονται ξεχωριστά με αριθμό παρτίδας και ημερομηνία λήξης. Η Ecuri Cosmetics είναι επίσης η μόνη που προμηθεύει Fractional Needle-cartridges για τη θεραπεία λεπτών γραμμών και ουλών.


Needle Cartridge
All the Ecuri handpieces consist of patented hygiene cartridges with intergrated needles. These unique cartridges are equipped with a membrane for avoiding pigment, blood and other body fluids flow in the handpiece. In this way we can prevent cross contamination.
The needle cartridges function with a click and go system; with one movement you have set the needle cartridge on the handpiece. Hereby is hygienic working very simpel. All the Ecuri-cartridges are gamma sterilized and individually packed with lot number and expiration date. Ecuri Cosmetics is also the only one who supplies Fractional Needle-cartridges for treatment of fine lines and scars.